Statuten S.K.O. Het Groene Lint

De Stichting Het Groene Lint is in 1998 ontstaan uit een besturenfusie van 6 afzonderlijke schoolbesturen voor katholiek onderwijs. De stichting heeft nu scholen in de gemeenten/dorpen Alphen, Baarle-Nassau, Bavel, Chaam, Galder, Riel en Ulicoten. D...

Lees verder

Bestuur

S.K.O. Het Groene Lint heeft één fulltime bestuurder in dienst. Hij bestuurt de stichting in de zin van de wet en is belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen. Aan de bestuurder ...

Lees verder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van S.K.O. Het Groene Lint toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting...

Lees verder

Directeurenberaad

De directeuren van onze scholen werken nauw samen in het Directeurenberaad van S.K.O. Het Groene Lint. Onder voorzitterschap van de bestuurder wordt ongeveer maandelijks vergaderd. Het Directeurenberaad besteedt veel aandacht aan nieuw beleid en nieuwe p...

Lees verder

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraden: Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De belangrijkste taak van de Medezeggenschapsraad is om, samen met de directie, (nieuw) beleid en (nieuwe) afspra...

Lees verder

Oudervereniging

Aan iedere school van S.K.O. Het Groene Lint is een Oudervereniging verbonden. Alle ouders van de leerlingen van de school worden geacht lid te zijn van de Oudervereniging, tenzij zij schriftelijk aangeven dit niet te wensen. Het bestuur van deze Ouderve...

Lees verder

Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Wat doet de inspectie Kort gezegd beoordeelt de inspectie de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doet de inspectie door onder andere op de scholen een onderzoek te houden. Hieronder staat waarom ze dat doe...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl