vacatures Raad van Toezicht

vacatures Raad van Toezicht

Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint zoekt:

Een lid voor de Raad van Toezicht (m/v)

SKO Het Groene Lint is een organisatie die in de plaatsen Riel, Bavel, Alphen, Chaam, Galder, Baarle-Nassau en Ulicoten, in totaal zeven scholen, basisonderwijs verzorgt. Het Groene Lint heeft 175 medewerkers die zorgdragen voor het onderwijs aan ruim 1800 kinderen.

Het Groene Lint biedt veelzijdig onderwijs waarin de mogelijkheden van eenieder zo volledig mogelijk ontplooid worden. Kinderen hebben recht op kwalitatief hoogstaand en toekomstgericht onderwijs, waarin samenwerking, betrokkenheid, laagdrempeligheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Goed opgeleide, zich voortdurend ontwikkelende en goed gemotiveerde personeelsleden zetten zich in voor een optimale ontwikkeling van alle aan ons toevertrouwde leerlingen.

Om deze doelen te bereiken werkt Het Groene Lint met een vijfhoofdige Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Het Groene Lint wil op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houden op de organisatie. Ze fungeert als sparringpartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van één van haar leden is er een vacature ontstaan met ingang van het nieuwe schooljaar. Voor deze vacature zoeken wij een algemeen lid voor de Raad van Toezicht. Een specifieke achtergrond en/of een breed netwerk in de regio is een facultatieve pré.

Profiel leden Raad van Toezicht:

  • Affiniteit met de doelstelling van Het Groene Lint;
  • Betrokkenheid bij het onderwijs in de regio;
  • Binding met de sociale omgeving van het Groene Lint;
  • Onafhankelijk, integer en kritische blik;
  • Goede teamspeler, die zowel binnen de Raad van Toezicht als voor het bestuur, advies en toezicht in teamverband kan uitoefenen c.q. als klankbord kan fungeren;
  • In staat om het beleid van Het Groene Lint en het functioneren van het bestuur te toetsen.

Mocht u zich geschikt achten en interesse hebben in deze rol, dan zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer J. Hendrickx, te bereiken via e-mail (raadvantoezicht@hetgroenelint.nl) of telefonisch 06-24940338 (in de avonduren).

Sollicitaties kunnen vóór 19 april 2019 worden gericht aan de Raad van Toezicht van Het Groene Lint (raadvantoezicht@hetgroenelint.nl).

De sollicitatiegesprekken zullen worden gepland op 6 en 8 mei 2019, ’s avonds.

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl