vacatures Raad van Toezicht

vacatures Raad van Toezicht

Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint zoekt:

Twee leden voor de Raad van Toezicht (m/v)

SKO Het Groene Lint is een organisatie die in de plaatsen Riel, Bavel, Alphen, Chaam, Galder, Baarle-Nassau en Ulicoten, in totaal zeven scholen, basisonderwijs verzorgt. Het Groene Lint heeft 175 medewerkers die zorgdragen voor het onderwijs aan circa 1800 kinderen.

Het Groene Lint biedt veelzijdig onderwijs waarin de mogelijkheden van eenieder zo volledig mogelijk ontplooid worden. Kinderen hebben recht op kwalitatief hoogstaand en toekomstgericht onderwijs, waarin samenwerking, betrokkenheid, laagdrempeligheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Goed opgeleide, zich voortdurend ontwikkelende en goed gemotiveerde personeelsleden zetten zich in voor een optimale ontwikkeling van alle aan ons toevertrouwde leerlingen.

Om deze doelen te bereiken werkt Het Groene Lint met een vijfhoofdige Raad van Toezicht. Met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaan hierin in verband met het aflopen van de zittingstermijn, een tweetal vacatures.

  • Wij vinden het belangrijk dat de toezichthouder zich betrokken voelt bij het onderwijs in onze regio en dat hij/zij binding heeft met de sociale omgeving waarin onze scholen zich bevinden.
  • Wij streven naar complementaire kennis en kunde binnen onze Raad van Toezicht. Gezien de deskundigheid en ervaring van de leden die afscheid nemen zou een lid met een onderwijskundige achtergrond en een beoogd voorzitter, met kennis van en een breed netwerk in de regio, welkom zijn.
  • Mede gezien de huidige bezetting van de Raad van Toezicht willen we nadrukkelijk ook kandidaten uitnodigen die geen directe binding hebben met de scholen van Het Groene Lint.

Mocht u zich geschikt achten en interesse hebben in één van deze of beide rollen, dan zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer R. Vriens, te bereiken via e-mail  raadvantoezicht@hetgroenelint.nl of telefonisch 06-41295117 (in de avonduren).

Sollicitaties kunnen vóór 1 mei 2018 worden gericht aan de Raad van Toezicht van Het Groene Lint raadvantoezicht@hetgroenelint.nl De sollicitatiegesprekken zullen worden gepland op woensdag 16 en donderdag 17 mei, ’s avonds.

Terug

Van Gaverenlaan 10a

5131 CT Alphen

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl