Jaarrekeningen/bestuursverslag

Vanaf augustus 2006 is het lumpsumsysteem in het basisonderwijs in werking getreden. jaarlijks dient het bevoegd gezag de jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juli gereed te hebben. De jaarrekening is openbaar.

Bestuursverslag 2021

Bestuursverslag 2020

Jaarrekening 2019

Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag 2017

 

 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl