Jaarrekeningen/bestuursverslag

Vanaf augustus 2006 is het lumpsumsysteem in het basisonderwijs in werking getreden. jaarlijks dient het bevoegd gezag de jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juli gereed te hebben. De jaarrekening is openbaar. Bestuursversl...

Lees verder

Inspectieverslagen

klik hier voor het meest recente inspectieverslag

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl