Verzekeringen

S.K.O. Het Groene Lint heeft een basis schoolpakketverzekering ter dekking van risico's waaraan het bestuur, de personeelsleden en leerlingen bij het dagelijks gebeuren blootstaan. Hieronder vallen ook alle ouders die onderwijsondersteunende activiteiten verrichten en de tussenschoolse opvang.     

Alle scholen onder het Groene Lint hebben een doorlopende inzittenden verzekering. Deze geldt bij alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school ondernomen worden, zoals vervoer bij excursies. 

Het bestuur heeft ook een schoolongevallenverzekering afgesloten, alsmede een doorlopende reis- en evenementenverzekering.

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl