Klachtenregeling

Klachtenregeling Niet tevreden?Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Het Groene Lint wil deze missers natuurlijk graag oplossen voor de direct betrokkenen. Daarnaast is het als onderwijsorganisatie van belang te leren van deze missers zodat dit een ...

Lees verder

Leerplicht

Downloads: leerlingenzorg door externen privacyreglement verwerking leerlinggegevens toelating en weigering leerlingen nadere uitleg begrippen leerplichtwet   1. Doel en inhoud van de leerplichtwet Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrech...

Lees verder

Verzekeringen

S.K.O. Het Groene Lint heeft een basis schoolpakketverzekering ter dekking van risico's waaraan het bestuur, de personeelsleden en leerlingen bij het dagelijks gebeuren blootstaan. Hieronder vallen ook alle ouders die onderwijsondersteunende activiteiten ...

Lees verder

Protocol schorsing en verwijdering

klik hier voor het protocol schorsing en verwijdering

Lees verder

Klokkenluidersregeling

klik hier voor de klokkenluidersregeling

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl