Lees hier ons nieuwe koersplan 2023-2027

S.K.O. Het Groene Lint

De Stichting katholiek Onderwijs "Het Groene Lint" is per 1 augustus 1998 ontstaan uit een besturenfusie.

De katholieke basisscholen in Alphen,  Baarle-Nassau, Bavel ,Chaam, Galder ,  Riel en Ulicoten vallen onder het bestuur van S.K.O. het Groene Lint.

Onze missie

Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint staat borg voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van de aan onze scholen toevertrouwde kinderen. Wij bereiden de kinderen op cognitief en  sociaal emotioneel gebied voor op de maatschappij waarin zij nu en in de toekomst 
functioneren. Wij vinden respect, rechtvaardigheid, solidariteit en verdraagzaamheid waarden die belangrijk zijn.

Onze visie

Onze visie omvat een duidelijke ambitie. Het geeft aan wat we willen bereiken, wat ons succesvol  maakt en welke kritische succesfactoren daarbij van belang zijn. In onze visie willen wij een Stichting  zijn die veelzijdig onderwijs biedt, waarin de mogelijkheden van eenieder zo volledig mogelijk  ontplooid worden. Kinderen hebben recht op kwalitatief hoogstaand en toekomstgericht onderwijs,  waarin samenwerking, betrokkenheid, laagdrempeligheid en transparantie hoog in het vaandel staan.  Goed opgeleide, zich voortdurend ontwikkelende en goed gemotiveerde personeelsleden zetten zich  in voor een optimale ontwikkeling van alle aan ons toevertrouwde  leerlingen. Bij onze Stichting moet  je je in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving bevinden.


Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

06-51554808

secretariaat@nullhetgroenelint.nl